آخرین اخبار

پربیننده ها

14. دى 1396 - 11:07   |   کد مطلب: 8651
مردم کهگیلویه باحضورسترگ خوددراین تجمع وراهپیمایی باشکوه سیلی محکمی به صورت دشمن واردنموده وبار دیگرباارمان های امام راحل انقلاب ورهبرمعظم انقلاب تجدیدمیثاق کردند.

به گزارش پایگاه خبری کهگیلویه؛ صبح امروز مردم انقلابی ومتدین شهرستان کهگیلویه وهمزمان بابرخی ازشهرستان های کشورعلیه آشوبگران وحامیان فتنه به پاخاسته وباحضورگسترده خود دراین راهپیمایی تحرکات واغتشاشات اخیردرکشوررا محکوم کرده وضمن تجدیدمیثاق باارمان های امام راحل وشهداورهبری معظم انقلاب خواهان برخوردقانونی باهرنوع حرمت شکنی وبی نظمی درکشور شدند.

این راهپیمایی عظیم که امروزصبح ازجلوی دفترامام جمعه محترم اغاز وبه سمت میدان مرکزی شهرادامه داشت که شاهد حضورچهره هایی گرایشات سیاسی وعقیده ای مختلف بودکه با اتحاد و وحدت خود حماسه ای خلق کردند که اکنون دنیا نظاره گر آن خواهدبود.

حضارشرکت کننده دراین راهپیمایی ضمن سردادن شعارهای"مرگ برامریکا"، "<مرگ برفتنه گر"،"مرگ برال سعود" و.... صف خود را ازاشوبگران جدا دانسته وخواستارتوجه دولت به مصوبات وخواسته های قانونی وبه حق مردم شدند.

دربخش پایانی این راهپیمایی امام جمعه ضمن تقدیروتشکرازحضورهمه اقشارمختلف درفراخوان امروزاین حرکت مردم رانشانه احساس وظیفه آنان دانسته و دربخشی ازسخنان خود ضمن بیان آثار پر برکت اسلام وانقلاب درطول تاریخ این حرکت انقلابی مردم کهگیلویه را نشانه غیرت وانسجام ملی دانسته وخواهان حضور حداکثری همه احادملت ایران درچنین صحنه هایی بود.

حسینی اظهارکرد:کسانی که سعی دارند آثارانقلاب اسلامی راخاموش سازند بدانند زحمت های آنان بی ثمرخواهد ماند چرا که جوانانی درطول تاریخ با ریختن خون پاک خودپای این انقلاب آن رابیمه کرده و پوزه دشمن امروزی آل سعودخبیث وداعش وفتنه گر رابه خاک مالیده اند.

حجت الاسلام اندرزیان در مراسم امروز بیان کرد:مدیران دستگاهای کشور بایدانقلابی باشندوخواهان پیگیری ومشکلات مردم باشندودفاع ازحقوق مردم کشورراسرلوحیه کارخویش قراردهند.

وی خطاب به مسولان بیان کرد:همه مسئولان بایددرفکررفع موانع ومشکلات اقتصادی وازدواج جوانان باشند ونگذارندکه روحیه شیطانی ومنحرف به بدنه کشور واردگردد.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: آمریکا شیطان بزرگ است وما نمیدانیم چرابرخی درکشورخواهان گفتگوبا آنان هستند،وی ضمن بیان ایایه ای ازقران دشمنی مستکبران رادرطول تاریخ به ملت متذکر شد وخواهان برخورد جدی ملت بادشمنان حال حاضرکشورشد.

وی تصریح کرد:چرابرخی ازدولت مردان فعلی ازکشورهای غربی دست دوستی میکشندوخواهان برقراری رابطه باانان هستنددرحالی که دروقایع اخیرکشورازاشوبگران حمایت کرده وبااجیرکردن عده ای فریب خورده قصدبرهم زدن امنیت کشور رادراولیت کاری خودقرارداده اند.

حجت الاسلام اندرزیان دربخش پایانی خودخطاب به ملت فرمود:حفظ ارمان های اسلام واجب عینی است ومسئولان بایدجهادی ودرخدمت مردم باشندوخواهان برخوردجدی بااختلاس وپدیده ننگین فتنه گری درکشورشد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

پایگاه اطلاع رسانی شهرستان چرام
http://khabarlendeh.ir/
خبر دیشموک
http://sobhezagros.ir/
آفتاب جنوب