آخرین اخبار

پربیننده ها

13. دى 1396 - 17:50   |   کد مطلب: 8649
مردم فهیم وانقلابی کهگیلویه بزرگ با پیوستن به کمپین"نه مردم به اغتشاشات" تنفروانزجار خودرااز موج جدید فتنه به راه افتاده درکشور به نمایش گذاشته وخواستارپیگیری مشکلات ومطالبات قانونی مردم کشور شدند.

به گزارش پایگاه خبری کهگیلویه؛ به دنبال تجمع واعتراض غیرقانونی عده ای فریب خورده طی روزهای اخیردرچندین شهرکشور که موجب اخلال درنظم عمومی وتخریب اموال واماکن دولتی گردید‌.

این تجمعات که ابتدا رنگ وبوی اعتراض به وضعیت اقتصادی ومعیشیتی مردم راداشت باورودعناصرضدانقلاب ورسانه های منحرف غربی وعربی باحمایت دستان مستکبر پشت پرده امریکا وعربستان مستکبر واردموج جدیدی ازاعتراضات شورشی گردیدکه دربرخی ازشهرها شاهداثار وپیامدهای مخرب ان بوده ایم.

مردم ولایت مداروهمیشه درصحنه کهگیلویه بزرگ باپیوستن به کمپین"نه مردم به اغتشاشات"تنفر وانزجارخود را ازموج جدیدفتنه به راه افتاده درکشوربه نمایش گذاشته وخواستارپیگیری مشکلات ومطالبات مردم ازراه قانونی شدند.

دیدگاه شما

پایگاه اطلاع رسانی شهرستان چرام
http://khabarlendeh.ir/
خبر دیشموک
http://sobhezagros.ir/
آفتاب جنوب